Följ Samhall

Ny undersökning bland svenska företag: Nio av tio villiga att anställa personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 12:22 CET

I dag har nästan fyra av tio företag med fler än tio anställa minst en medarbetare med funktionsnedsättning*. Men så många som nio av tio företag är villiga att anställa personer med funktionsnedsättning – en dold kraft som idag ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Den främsta fördelen med att anställa personer med funktionsnedsättning uppges vara att det skapar bättre arbetsmiljö för hela företaget.

Det visar en telefonundersökning som Samhall har utfört tillsammans med Novus där 500 företag har svarat på frågor om synen på personer med funktionsnedsättning i arbets­livet.

Företagen anger att de ser flera fördelar. Den främsta är att det skapar en bättre arbetsmiljö eftersom alla accepteras som de är.

- Undersökningen visar att företagen tycker att det är viktigt att ta ett samhällsansvar. Man ser det inte som välgörenhet utan anser att det handlar om kompetens. Dessa företagare ser därmed glädjande nog talangen, personalförsörjningen och möjligheten att driva affärerna framåt, säger Monica Lingegård, vd för Samhall.

De som kommit längst i att anställa personer med funktionsnedsättning är företag inom industritillverkning – nästan vartannat företag har anställt, att jämföra med genomsnittet fyra av tio. Drygt två tredjedelar av dessa företag uppger att anledningen är att personer med funktionsnedsättning gör ett minst lika bra jobb som alla andra medarbetare.

Ett exempel är Schneider Electric. I slutet av oktober besökte H.M. Drottning Silvia och arbetsmark­nads­minister Hillevi Engström deras verksamhet i Västerhaninge utanför Stockholm, där 25 personer från Samhall arbetar integrerat i företaget.

- Det är ett tydligt exempel på en win-win-win-situation. Samhalls kunder gör en god affär genom att förena affärsnytta med socialt ansvarstagande och ökad mångfald. Våra medarbetare får ett utvecklande arbete samtidigt som vi minskar utanför­skapet på arbetsmarknaden och bidrar till ett hållbart samhälle, säger Monica Lingegård.

Tre av tio företag tror att det största hindret inför att anställa personer med funktionsned­sättning är att arbetsuppgifterna skulle vara för krävande.

-  Det är ofta okunskap som skapar en tveksamhet. Jobben finns, bland annat inom välfärdssektorn. Vi måste bara höja blicken och se alla som är tillgängliga för att ta dem, säger Monica Lingegård. På en EU-konferens i Bryssel i november fick vi bekräftat att Sverige är bäst i klassen beträffande att motverka arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning. Den utvecklingen ska vi självklart fortsätta att leda.

*Med funktionsnedsättning menas exempelvis förslitningsskada, utbrändhet, rörelsestörning, psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller ADHD.

Citat från företagare som deltog i undersökningen

Jag brukar ett talesätt ’rätt man på rätt plats’ – så länge som de kan sköta arbetsuppgiften så ser jag inga hinder.”

Man vill gärna berika gruppen och samtidigt spegla samhället internt.”

”Det handlar om kompetens precis som med alla andra. De med funktionshinder har samma kriterier som alla andra sökande.”

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes 26 september till 9 oktober 2012 av Novus och Hero Kommunikation med hjälp av telefonintervjuer. Totalt deltog 501 företag med minst 10 anställda och inom olika branscher i undersökningen.

Av vilka anledningar har ni anställt, eller skulle kunna tänka er att anställa, någon med en funktionsnedsättning?

  • Personen gör ett lika, eller minst lika bra, jobb som alla andra medarbetare 68 %
  • Det är viktigt att ta ett socialt samhällsansvar 14 %
  • Det är bra med mångfald på arbetsplatsen 9 %

Vad om något tror du att svenska företag ser som fördelar med att anställa personer med funktionsnedsättning?

  • Skapar en bättre arbetsmiljö eftersom alla accepteras för dem de är 18 %
  • Det är ekonomisk lönsamt då man får stödåtgärder från staten 15 %
  • Kunderna upplever att företaget är engagerade kring socialt ansvarstagande 14 %

Vad om något tror du hindrar svenska företag att anställa personer med funktionsnedsätt­ning?

  • Arbetsuppgifterna är för krävande 30 %
  • Ekonomin och effektiviteten blir lidande på företaget 12 %
  • Det är mer tidskrävande för en person med funktionsnedsättning att utföra det jobb som krävs 11 %

En rapport med nedbrytningar finns på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/samhall/document/view/undersoekning-nio-av-tio-villiga-att-anstaellda-personer-med-funktionsnedsaettning-23952

För ytterligare information
kontaktaStefan Hladisch, informationschef Samhall, Tel. 070-420 33 53, e-post: stefan.hladisch@samhall.se

Om Samhall
Samhall AB är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har runt 20 000 anställda på över 250 orter och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighet till logistik och tillverkning. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning och lyckas genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.